Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Czerwonak  sprawdź informacje Na Mapie gminy Czerwonak

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Czerwonak.

Mapa Geoportal Czerwonak

Dane urzędu

Urząd Gminy Czerwonakul. Źródlana 39Czerwonak, 62-004

Tel: 61 6544204

Fax: 61 8120270

Elektroniczna skrzynka podawcza: /4et139pfnh/SkrytkaESP

E-mail: kancelaria@czerwonak.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Czerwonak: 3021042

Witryna: www.czerwonak.pl

Władze lokalne: Wójt Marcin Wojtkowiakkancelaria@czerwonak.pl

Gmina Czerwonak w liczbach

Powierzchnia gminy Czerwonak*

82 km2

1772 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Czerwonak*

27 780 mieszkańców

208 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Czerwonak*

337 mieszkańców na km2

305 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Czerwonak

Geoportal Czerwonak prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Czerwonak

Jak powstał Geoportal gminy Czerwonak?

Geoportal Czerwonak powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Czerwonak, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Czerwonak umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Czerwonak

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Czerwonak?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Czerwonak;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Czerwonak;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Czerwonak;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Czerwonak;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Czerwonaka.
Informacje na Geoportalu Czerwonak

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Czerwonak?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Czerwonak;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Czerwonak;
 • Rejestr MPZP Czerwonak;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Czerwonak;
 • Mapa Topograficzna gminy Czerwonak;
 • Mapa Solarna gminy Czerwonak;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Czerwonak;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Czerwonak

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Czerwonak?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Czerwonak.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Czerwonak łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Czerwonaku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Czerwonaka zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Czerwonak, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Czerwonak oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Czerwonak. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Czerwonaka możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Czerwonaka. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Czerwonak. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Czerwonak.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Czerwonaku.

  Geoportal gminy Czerwonak posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Czerwonak. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Czerwonaku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Czerwonak przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Czerwonaku.

  W Geoportalu Czerwonak przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Czerwonak. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Czerwonaku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Czerwonak zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Czerwonak, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Czerwonak oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Czerwonak.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Czerwonak. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Czerwonak są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Czerwonak podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Czerwonak.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Czerwonaku. W Geoportalu gminy Czerwonak udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Czerwonaku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Czerwonak.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Czerwonak. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Czerwonak dla mieszkańców

Geoportal Czerwonak jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Czerwonak. Na mapie Czerwonaka sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Czerwonak mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Czerwonak. Korzystając z map Geoportalu gminy Czerwonak w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Czerwonak są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Czerwonak dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Czerwonak dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu