Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Czerwonak  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Czerwonak

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Czerwonak.

Mapa Geoportal Czerwonak
Mapa z granicą gminy Czerwonak

Dane urzędu

Urząd Gminy Czerwonakul. Źródlana 39Czerwonak, 62-004

Tel: 61 6544204

Fax: 61 8120270

Elektroniczna skrzynka podawcza: /4et139pfnh/SkrytkaESP

E-mail: kancelaria@czerwonak.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Czerwonak: 3021042

Witryna: www.czerwonak.pl

Władze lokalne: Wójt Marcin Wojtkowiakkancelaria@czerwonak.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Czerwonaka

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Czerwonak to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Czerwonak na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Czerwonaka, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Czerwonaka, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Czerwonaka

Gmina Czerwonak w liczbach

Powierzchnia gminy Czerwonak*

82 km2

1772 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Czerwonak*

27 780 mieszkańców

208 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Czerwonak*

337 mieszkańców na km2

305 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Czerwonak

Geoportal Czerwonak prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Czerwonak, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Czerwonak.

Dostęp do danych Geoportalu Czerwonak

Jak powstał Geoportal gminy Czerwonak?

Geoportal Czerwonak powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Czerwonak, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Czerwonak.

Geoportal Czerwonak umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Czerwonak oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Czerwonak, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Czerwonak

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Czerwonak?

Informacje na Geoportalu Czerwonak

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Czerwonak?

Korzyści z Geoportalu Czerwonak

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Czerwonak?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Czerwonak.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Czerwonak łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Czerwonaku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Czerwonaka zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Czerwonak, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Czerwonak oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Czerwonak. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Czerwonaka możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Czerwonaka. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Czerwonak. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Czerwonak.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Czerwonaku.

  Geoportal gminy Czerwonak posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Czerwonak. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Czerwonaku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Czerwonak przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Czerwonaku.

  W Geoportalu Czerwonak przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Czerwonak. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Czerwonaku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Czerwonak zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Czerwonak, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Czerwonak oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Czerwonak.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Czerwonak. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Czerwonak są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Czerwonak podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Czerwonak.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Czerwonaku. W Geoportalu gminy Czerwonak udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Czerwonaku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Czerwonak.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Czerwonak. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Czerwonak.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Czerwonak, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Czerwonak. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Czerwonak.

 • Zabytki w gminie Czerwonak

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Czerwonak. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Czerwonak oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Czerwonak.

 • Informacje o wyborach w gminie Czerwonak

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Czerwonak. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Czerwonak i wiele istotnych informacji.

Geoportal Czerwonak dla mieszkańców

Geoportal Czerwonak jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Czerwonak. Na mapie Czerwonaka sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Czerwonak mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Czerwonak. Korzystając z map Geoportalu gminy Czerwonak w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Czerwonak są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Czerwonak dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Czerwonak dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować