Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Czerwonak w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Czerwonak

Czerwonak, gmina w województwie wielkopolskim, powiat poznański.

Powierzchnia gminy Czerwonak wynosi 82 km2, zajmuje 1772 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Czerwonak zamieszkuje 27 780 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 208 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Czerwonak wynosi 337, jest 305 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Czerwonak. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Czerwonak prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Czerwonak.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Czerwonak: 821772
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Czerwonak: 1,34361
Lesistość w % w gminie Czerwonak: 40,1497
Ludność na 1 km2 w gminie Czerwonak: 337305
Liczba ludności ogółem w gminie Czerwonak: 27 780208
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Czerwonak: 5,9273
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Czerwonak: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Czerwonak: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Czerwonak: 9,05-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Czerwonak: 62,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Czerwonak: 136172
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Czerwonak: 7,2331
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Czerwonak: 86,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Czerwonak: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Czerwonak: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Czerwonak: 958,5382
Przedszkola bez specjalnych w gminie Czerwonak: 13164
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Czerwonak: 324,61365
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Czerwonak: 83,81484
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Czerwonak: 3,9485
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Czerwonak: 729289
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Czerwonak: 5 198-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Czerwonak: 4 688-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Czerwonak: 4 520-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Czerwonak: 96,2785
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Czerwonak: 55,0893
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Czerwonak: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Czerwonak: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Czerwonak: 96,2680
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Czerwonak: 55,0528

Źródłem danych statystycznych dla gminy Czerwonak jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Czerwonak, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Czerwonak. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.